“ Leges vigilantibus, non doremientibus subveniunt “

Našim klientom poskytujeme komplexné účtovné služby a služby súvisiace s vedením mzdovej agendy. Účtovné služby poskytujeme ako v oblasti jednoduchého tak aj podvojného účtovníctva. Súčasťou vedenia účtovnej agendy našou spoločnosťou sú pravidelné konzultácie, ktoré poskytujú klientovi iný pohľad na jeho podnikanie a pomáhajú mu prijať ako strategické, tak aj operatívne rozhodnutia, a nám zároveň zvýšiť kvalitu poskytovaných účtovných služieb.

S vedením účtovníctva je spojená aj povinnosť podávať daňové priznania, a preto pre našich klientov zabezpečujeme aj podávanie všetkých daňových priznaní, ktoré sú pri ich podnikaní povinní podávať.

V oblasti personalistiky poskytujeme komplexné služby spočívajúce v prihlásení, odhlásení zamestnancov do všetkých inštitúcií a poisťovní vrátane vedenia a spracovania ich miezd.

Samozrejmosťou je, že komunikujeme v mene našich klientov so všetkými inštitúciami (daňový úrad, sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne), s ktorými pri poskytovaní služieb prichádzame do kontaktu. Uvedomujeme si, že každý klient je špecifický, a preto kalkuláciu ceny za poskytovanie svojich služieb vypracovávame pre každého klienta individuálne. Naša spoločnosť má uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú v súvislosti s výkonom účtovnej činnosti.